Organisatie van Ontworpen & Adaptief -> Ontworpen

Vandaag las ik over conflicten tussen de “ontworpen” en de wordende “adaptieve” organisatie. De eerste is een papieren werkelijkheid, ingetekend om een doel te bereiken. De adaptieve is constant in beweging: de buitenwereld met al haar veranderende normen, waarden en gedragingen komt met de mensen mee het werk in. Daar ontstaat iedere dag tussen mensen een eigen werkelijkheid.

Continue reading →

Waarom ik verleid word om voor complexe vraagstukken eenvoudige oplossingen te bieden (en waarom dat tóch geen goed idee is)

Ik krijg als Scrum master van een it-team met de opdracht “help dit team beter te worden” vaak een vraag in de trand van ” Wouter, wat moeten we nu doen? Het loopt nog niet lekker.” Op zichzelf een prima vraag, maar hij wordt me vaak gesteld alsof daar een pasklaar theoretisch antwoord op zou zijn. […]

Continue reading →

Wondering About Courage

It’s great news that the Scrum Guide contains a new (ok, not that new anymore) focus on five values: Commitment. Focus. Openness. Respect & last but certainly not last: Courage.These values give direction to our work, our behavior and our actions. In a Scrum context the decisions we take, the steps we take, the way we play […]

Continue reading →

Why is Why the Most Powerful Word in the Workspace?

Dan Sloan aks to challenge everyone in our workspace with the (sometimes annoying) WHY-Question. Why is this question important? “Why” do we exist? “Why” are we working on these particular Features? What makes it essential for our Customers? “Why” do we use Scrum to optimize business outcomes? How can we make it better and more focused? “Why” […]

Continue reading →

I Want to Be a Laurence

In this article, Simon Kneafsey describes his experience with a scrum master who was educated as an actor. Laurence worked only 2 years as a tester in a scrum team when he volunteered to become a scrum master. The only thing he could do, was learn to ask questions to make the team come up with solutions. Just because […]

Continue reading →